Grædende pil oprindelse

Grædepilen (Salix babylonica) er et løvfældende træ og tilhører pilefamilien. Den er hjemmehørende i Europa, Nordafrika og det vestlige Asien og forekommer i mange forskellige klimaer. Grædepilen når en højde på op til 20 meter og er kendt for sine lange, slanke grene og sit lange, slappe udseende. Det er en populær plante i parker og haver.

I mange kulturer blev det æret som et helligt træ og plantet på hellige steder. I græsk mytologi blev grædepilen forbundet med guden Dionysos. Dionysos var guden for vin, frugtbarhed og ekstase. Den grædepil blev ofte plantet i vinmarker, fordi dens træ blev brugt til at lave vinbeholdere. Den grædende pil blev også set som et symbol på livets forgængelighed og foranderlighed. I mytologien blev det ofte brugt som et sørgetræ, fordi det var nemt at klippe og forme, og dets grene visnede hurtigt.

Grædepilen er et enboet træ, der producerer både han- og hunblomster. Blomsterne vises i maj. Bladene på den grædende pil er lange, smalle og skinnende. De har en buet form og vokser på lange stængler. Afhængigt af arten kan bladenes længde være mellem 5 og 20 centimeter. Grædepilens frugter er kapselfrugter, der optræder i lange, slanke, cylindriske kapsler, der hænger i klaser på grenene. Kapslerne er omkring 2 til 4 cm lange og indeholder flere frø. Kapslerne er grønne, når de er umodne, og bliver brune, når de er modne. Frøene er små og har en smal, flad form. De er fanget i kapslen og spredes af vinden, når kapslerne brister.

Grædende pileblomster

Pleje og placering af grædepilen

Gribende pile foretrækker fugtig og næringsrig jord, helst på et sted med tilstrækkelig vandforsyning, såsom nær damme eller vandløb. De kan trives i fuld sollys eller skygge, men er mere modtagelige for svampesygdomme og skadedyr, når de dyrkes i skygge. Jorden skal være veldrænet for at undgå vandfyldning.

Skæring af den grædende pil

Grædepilen skal ikke skæres regelmæssigt, men målrettet beskæring kan forynge planten og påvirke dens vækstvaner. Det bedste tidspunkt at beskære er om vinteren eller foråret, før de nye skud kommer frem. Gamle og syge grene fjernes.

Vanding af den grædende pil

Vandbehovet for grædepilen afhænger af forskellige faktorer som alder, størrelse, jordbund og klima. Stigende temperaturer og stigende tørke kan sætte den grædende pil under stress. Afhængigt af beliggenhed og klimatiske situation kan det være nødvendigt at vande gråpilen hyppigere i tørre perioder og på fulde solrige dage end tidligere år. Grædepilen kræver mere vand end andre buske og træer, og jorden bør aldrig tørre helt ud. Grædepilen skal vandes med en større mængde vand i stedet for at vande den flere gange i små mængder. Som rettesnor skal unge grædepile vandes 75 til 100 liter og for ældre træer estimeres 150 til 200 liter pr. vanding. Ved vanding med haveslange siver en stor del af vandet ned i jorden eller fordamper, før det kan optages af rødderne. Med baumbad vandingsposer Vanding er mere effektivt og der spares på vandet på samme tid. Vandingsposerne fra baumbad har to små huller, der slipper vandet jævnt ned i jorden som drypvanding over flere timer. Dette fører til jævn fugt i jorden, hvilket betyder, at rødderne nær overfladen også absorberer vand godt. Vandingsposen dækker også jorden og forhindrer derved vandet i at fordampe. Med en baumbad-vandingspose forsynes unge træer med tilstrækkeligt vand. For at vande eksisterende træer med en større stammediameter kan to eller tre vandingsposer forbindes med lynlåse.

Gød grædepil

Grædepilen behøver ikke en almindelig befrugtning, da den normalt vokser i våde områder og kan optage næringsstoffer fra jorden. I meget tørre og næringsfattige jorder kan det dog være fordelagtigt af og til at forsyne planten med en organisk gødning som fx kompost eller hornspåner. Et lag barkflis hjælper med at holde jorden fugtig og forhindre vækst af ukrudt. Man skal sørge for, at mulden ikke påføres direkte på stammen af ​​den grædepil. Dette kan føre til svampe- eller skimmelsvampeproblemer, der kan beskadige træets stamme.

Ønsker du mere træviden?

Det kan interessere dig

Vand den almindelige bøg

Almindelig bøg oprindelse Almindelig bøg pleje og placering Skæring almindelig bøg Vanding almindelig bøg Gødskning almindelig bøg...

Surkirsebær – Vand surkirsebærtræet

Surkirsebæroprindelse Surkirsebærpleje og placering Skæring af surkirsebær Vanding af surkirsebær...

Fantastisk idé, nem håndtering og alt fra bestilling til levering.

Michael K.

Baumbad-vandingsposen

Få din premium-vandingspose